CEVİZ HASTALIK VE ZARARLILAR

Cevizde önemli hastalık ve zararlılar; Antraknoz ve İç Kurdudur.

Ceviz Antraknoz hastalığına bir mantar sebep olur. Bu mantar ilkbaharda meyve ağaçları uyanırken, havalar yağışlı ise, uyanır ve ceviz yaprakları kedi kulağı büyüklüğünü alır almaz, onları hastalandırmaya başlar.

Yaprakların üzerinde etrafı kesin hudutlarla çevrili, kızıl kahverengi lekeler, sonraki günlerde koyu kahverengine dönüşür. Bu mantar sadece yaprakları değil, daha sonra yeni süren genç dal sürgünlerini ve meyvelerin yeşil kabuklarını da hastalandırır (Şekil 37).

Ceviz antraknoz hastalığının yaprak ve meyvelerdeki belirtileri.

 Genel kış mücadelesi içinde şubat ayında %1.5-2’lik bordo bulamacıyla bütün gövde ve dallar yıkanmalıdır. Yağışlı geçen yıllarda muhtemel mantari hastalıklara karşı Mayıs-Haziran aylarında koruyucu olarak %0.5’lik bakır veya çinkolu ilaçlarla ya da %1’lik bordo bulamacıyla iki ilaçlama yapılmalıdır.

Meyveler can eriği iriliğini alınca iç kurduna karşı Haziran ayında insektisit (parathion) ve koruyucu ilaç kullanılabilir.

Ceviz İç Kurdu (Cydia pomonella):

Cevizde en önemli zararlılardan biri ceviz içi kurdu (Cydia pomonella)'dur. Bu zararlı Ülkemizde genellikle 2-3 döl verir. Larvaları meyvede zarar yapar. Yumurtadan çıkan larvalar meyveyi delerek içeri girer, galeri açarak beslenir. Meyve içinde bir aydan fazla süre beslenir. Sonuçta meyveler dökülür. Mücadelesi yapılmaz ise önemli zararlar meydana gelir.

Mücadele için Azinphos-methyl (230 g/I, EC) 200 ml /100litre suya Carbaryl (% 50 WP) 200g /100litre suya veya Phosalone (yüzde 30 EC) 200m1/1001t suya karıştırılarak uygulanır. Kimyasal mücadelenin haziran ayı içinde, ceviz meyveleri can eriği büyüklüğüne gelince yapılması gerekir

Ceviz Yaprak Gal Akarı (Eriophyes tristriaties) - (Uyuz):

Ceviz yaprak gal akarı (Eriophyes tristrıaties) (uyuz) yaprak dokusu içerisinde yaşar ve bulunduğu yerde yaprağın her iki tarafında kabaran gal oluşturur. Önce açık yeşilimtırak olan gal rengi giderek kızarır, kahverengileşir ve siyaha dönüşür. Yoğun bulaşmalarda meyvenin şekli bozulur ve olgunlaşmadan dökülür. Mücadelesinde kükürt (80 WP) 500g/100 litre su veya Thiodan 150 ml/100 litre su karıştırılarak uygulanır.